Ana içeriğe atla

Mevcut Tedavi Seçenekleri

 

Kalp yetmezliğiyle ilişkili pek çok belirti ilaçlarla, tıbbi cihazlarla (kalp pili, iç kardiyak defibrilatörler, vb.) ve yaşam tarzı değişiklikleri (diyet, egzersiz) ile tedavi edilebilir; ancak bu tedavilerin hiçbiri hastalığın ilerlemesini durdurmaz.

Kalp yetmezliğinin iyileştirici tek tedavisi kalp naklidir ve kardiyak fonksiyonun en iyi tedavisini sağlar. Ancak tedavi donör kalp sayısıyla sınırlıdır. Şu anda dünya çapında yılda 4000 donör kalp bulunmaktadır ve bu sayı gittikçe azalmaktadır. Aynı zamanda kalp yetmezliği olan birçok hasta eş zamanlılık veya yaş nedeniyle kalp nakline uygun değildir.

Mekanik dolaşım desteği (MCS) ventriküler destek cihazı (VAD) adı verilen bir kalp pompasıyla kan dolaşımını iyileştirme yöntemi sağlar. Ventriküler destek cihazlarının klinik tanınması artmaktadır ve ileri düzey kalp yetmezliği olan hastalar için uygun bir uzun dönem seçeneğidir.

Kalp yetmezliği için mevcut tedavi seçeneklerinin bir araya gelmiş özeti şöyledir:

  • İlaçlar. CHF'nin ilaçla yönetimi öncelikle kalp kasılmaların gücünü artırmaya odaklanır. Beta bloklayıcılar, idrar söktürücüler, yüksük otu ve anjiotensin dönüştürücü enzimler (ACE inhibitörleri) kalp kasılmalarının etkinliğini artırıp CHF ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlar. Bazı araştırmalar hayatta kalma artışının sınırlı olduğunu ve ilaç tedavilerinin CHF'nin ilerlemesini çok az ölçüde geciktirdiğini öne sürmüştür. Kalp yetmezliği için ilaç tedavisi yaşam kalitesini artırabilir ve hayatta kalma süresini az da olsa artırabilir ancak mevcut yaklaşımlar bu hastalığın ilerlemesini durdurmaz.

  • Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi ("BVP"). BVP cihazları kalbin iki yanında elektrikle uyarmak üzere tasarlanmıştır, böylelikle sol ve sağ ventriküllerin kasılmaları yeniden senkronize olur. MIRACLE (Multicenter InSync Randomized Clinical Evaluation) denemesi uygun CHF hastalarının neredeyse üçte birinin tedaviden sonra hiçbir iyileşme göstermediğini veya daha kötüye gittiğini göstermiştir. Yanıt veren hastalarda kalbin pompalama yeteneği çok az, yaklaşık yüzde beş kadar iyileşmiştir. İlaçlar gibi, kalp pili de hastalığın ilerlemesini durduramamış ve geriletememiştir.

  • Koroner Atardamar Bypass Graft Ameliyatı. Bu cerrahi prosedür kanın akışını tıkanmanın veya kalpteki daralan bir damarın etrafından geçirir. Kalp yetmezliği hastalarında bu prosedür bir kalp kası "uykuya" geçtiğinde ve normal kan akışının geri kazanımıyla fonksiyon iyileşeceğinde düşünülür. Bu gibi durumlarda bypass ameliyatının ardından iyileşmeler görülmüştür, ancak uygun hastaları doğru bir şekilde belirleyememek prosedürün uygulanılabilirliğini sınırlandırmaktadır.

  • Kalp Sınırlama Cihazları. Bu cihazlar büyüyen kalbin dışına veya içine yerleştirilerek kalbin boyutunu küçültmeyi, duvar baskısını azaltmayı ve kardiyak fonksiyonu artırmayı amaçlar. Kalbin içindeki bir cihazın kullanımı için cerrahların kalbin parçalarını çıkarmaları ve küçülen kalbin daha etkin pompalamasını sağlamaları gerekir. Alternatif olarak, kalp dışı yaklaşımlar kalbin boyutunu içine iterek küçültmeyi içeren çorap benzeri bir cihaz içerir. Bu şekildeki ilk cihaz Acorn'undur ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi bu cihazı onaylamadığında klinik çalışmalarını sona erdirmiştir.

  • Damar İçi Balon Pompaları (“IABP”). IABPler 1960'ların sonundan beri klinik olarak kullanılmaktadır ve kardiyolog ve cerrahlar kalp yetmezliği belirtilerini azaltıp kalp debisini artırmak için bunları yerleştirmektedir. Balon uçlu bir kateter anadamarın içerisine yerleştirilir, burada balon kalbin doğal kasılmalarının tersi yönde şişip iner. Klinik olarak bu pompalar akut geri döndürülebilir kalp yetmezliği olan hastalarda geçici destek için kullanılır ve ileri düzey kalp yetmezliği için iyileştirici bir tedavi olarak algılanmaz.

  • Ventriküler Destek Cihazları ("VAD"). VADler kalbin pompalama fonksiyonunun birazını üstlenmek üzere tasarlanmıştır. VADler bir transplant köprüsü veya transplanta bir alternatif olarak kullanılırlar ("varış tedavisi" adı verilir).

  • Tamamen Yapay Kalp ("TAH"). Kalp nakline benzer şekilde bir TAH hastanın doğal kalbinin yerine yerleştirilir. TAHlar büyük ve mekanik olarak karmaşık cihazlardır. Yalnızca son evre CHF hastalarının çok azında kullanılacaklarına inanıyoruz.

  • Kalp Nakli. Kalp nakli son safha kalp yetmezliği hastalarının on yıla kadar bir süre eskisine göre daha normal bir yaşam sürmelerini sağlayan etkin ve kabul edilir bir cerrahi prosedür olmuştur. Nakil, CHF'nin tek iyileştirici tedavisidir ancak bu prosedür mevcut donör kalplerin az ve gittikçe azalan sayısıyla sınırlıdır. Sonuç olarak, küresel nakil sayıları da düşmektedir.